Equipe Mont Ventoux

Met het project Equipe Mont Ventoux wil Koraal jongeren met een (licht verstandelijke) beperking aanmoedigen meer te bewegen, mentaal te ontspannen en te werken aan hun persoonlijke en sociale ontwikkeling.

Jaarlijks beklimmen jongeren met een (licht) verstandelijke beperking, veelal gecombineerd met een gedragsprobleem, de Mont Ventoux. Hiervoor trainen zij een half jaar intensief, waarbij sommigen zelfs nog moeten leren fietsen.

Het project is door Koraal bedacht en ontwikkeld. In 2012 beklommen de eerste 19 jongeren de Mont Ventoux. In dat eerste jaar waren het jongeren die bij Gastenhof in zorg waren. In de jaren daarna werd het project uitgebreid met deelnemers van Maasveld, St. Anna, Op de Bies en De La Salle. Ook collega-instellingen uit Limburg, Brabant en Gelderland sloten zich bij de Equipe Mont Ventoux aan. Inmiddels beklimmen jaarlijks zo'n 400 fietsers de berg op eigen kracht, ondersteund door de vele buddy's en vrijwilligers en een enkeling zelfs op een tandem!

 Brochure Equipe Mont Ventoux

Partners