Equipe Mont Ventoux bereidt zich voor 2018 24 Oct 2017

Het team van Koraal is momenteel druk bezig met alle voorbereidingen op de editie van 2018. Wat houdt dat allemaal in?

Aan de editie van 2018 doen vijf locaties van Koraal mee, namelijk Gastenhof, Maasveld, Op de Bies, St. Anna én natuurlijk De La Salle. De afgelopen weken hebben we zo'n 56 cliënten van Gastenhof gesproken die mee willen doen aan de editie 2018. Daarnaast hebben we een Buddy-bijeenkomst gehouden voor 25 mogelijke nieuwe buddy's bij Gastenhof. 

Bij Op de Bies hebben we een presentatie gegeven over wat een deelname aan Equipe Mont Ventoux nu precies inhoudt. Dit heeft geleidt tot maar liefst 39 aanmeldingen van clënten én buddy's! Inmiddels is bij deze locaties ook de kleding opgemeten en gepast. Ook bij Maasveld , St Anna en De La Salle is men volop bezig met de voorbereidingen. Onze zorgcollega's Pluryn én Prisma sluiten ook dit jaar weer aan bij Equipe Mont Ventoux! 

Net als ons logo heeft ook de kleding een kleine make-over gekregen, om beter aan te sluiten bij de vernieuwde huisstijl van Koraal! Alle Koraal - deelnemers van EMV krijgen daarom ook nieuwe fietskleren! Binnenkort zal er ook een frisse wind waaien door de website én verschijnen er nog wat coole gadgets! 

Ondertussen worden alle fietsen gecontroleerd op hun veiligheid en krijgen ze een onderhoudsbeurt. Dit doen we bij PCVO Limburg: Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs . Alle fietsen worden op framenummer en onderhoudswerkzaamheden gedocumenteerd. Inmiddels zijn er al 40 fietsen gecheckt, we hebben er nog een kleine 100 te gaan! 

Wetenschappelijk onderzoek
In samenwerking met Gelderse zorgcollega Pluryn vindt een onderzoek plaats naar de effecten van de Equipe Mont Ventoux op de deelnemende jongeren. Wat doet het regelmatig sporten met de gedragsproblematiek? Laten de jongeren bijvoorbeeld minder gedragsproblemen zien? Zijn er aanpassingen in het medicijngebruik? Werkt deze methodiek voor de doelgroep en hun omgeving? En is de meerwaarde groot genoeg om standaard in behandelprogramma’s op te nemen?
Momenteel zijn we bezig met de laatste nameting bij cliënten, ouders en de persoonlijk begeleiders. Begin 2018 publiceren we de resultaten van ons onderzoek.

EMV App
De EMV-app is geëvalueerd en op basis van de uitkomsten van deze evaluatie doet het team van Lucine nog enkele aanpassingen aan de app om hem nog gebruiksvriendelijker te maken. In 2018 zal elke Koraal-deelnemer aan Equipe Mont Ventoux gebruik kunnen maken van de app!