Equipe Mont Ventoux en SMA samen naar de top! 25 Jun 2019

Equipe Mont Ventoux en SMA samen naar de top!

Equipe Mont Ventoux en SMA samen naar de top!

Vanaf dit jaar werkt het Sportmedisch Adviescentrum Maastricht-Parkstad (SMA) samen met Koraal om de deelnemers van Equipe Mont Ventoux naar de top te helpen. In de regio Zuid-Limburg nemen 65 jongeren van de Koraalgroep deel aan de fietstocht. Om ervoor te zorgen dat zij fysiek en mentaal klaar zijn voor deze uitdaging verzorgde het SMA alle sportkeuringen voor de jongeren.

De afgelopen maanden kwamen de deelnemers in kleine groepen met hun begeleiders naar het SMA in Maastricht voor de sportkeuring. Hierbij werd een medische vragenlijst afgenomen en onderzoek van onder meer het spier- en skeletstelsel, longfunctie en hartfunctie (inclusief een hartfilmpje) werd verricht.

Aanstekelijk enthousiasme

Opvallend voor zowel de sportartsen als de medewerkers van het SMA was het enthousiasme en de enorme motivatie van de jongeren. Dit proef je door de hele organisatie van de Koraalgroep: bij de organisatoren, begeleiders, deelnemers en hun familie. “Duidelijk was dat zij allemaal samen als groep wilden trainen en samen naar de top wilden. Er was sprake van een saamhorigheidsgevoel: samen zullen zij deze klus klaren.”, zegt sportarts en eigenaar Fred Hartgens. Dit bleek ook uit hoe betrokken ze bij elkaars keuringen waren. Allen waren razend benieuwd of hun teamgenoot ook “goedgekeurd” was door de sportarts en hij of zij ook mee de Mont Ventoux op mocht. Het goede nieuws is dat alle 65 deelnemers zijn goedgekeurd en dit samen gaan waarmaken!

Sportieve sponsoring

Het SMA vindt het project van Koraal een geweldig initiatief om als (onderdeel) van therapie zo’n gigantische sportieve inspanning durven te gebruiken. Dit sluit ook aan bij de visie en missie van het SMA. Zij staan voor kwalitatief en innovatieve zorg. Vanuit deze visie ondersteunen zij al vele jaren maatschappelijke initiatieven waarbij sportieve activiteiten worden ingezet om een medisch doel te verwezenlijken.

Het project en het enthousiasme van de deelnemers vond het SMA dusdanig inspirerend dat er spontaan is besloten om Equipe Mont Ventoux de komende 3 jaar te sponsoren. Op deze manier hoopt het SMA een positieve bijdrage te leveren om in de toekomst nóg meer jongeren van Koraal de Mont Ventoux op te helpen.