Huidige vorm Equipe Mont Ventoux stopt 8 Jan 2020

Gaat de Equipe Mont Ventoux stoppen?

Gaat de Equipe Mont Ventoux stoppen? Deze vraag hebben wij enige tijd geleden via Koraal Portaal met jullie gedeeld. We hebben toen ook aangeven dat we, samen met Programmadirecteur Ben Van Broeckhoven, zouden onderzoeken of en hoe het project zou kunnen voortbestaan.

Inmiddels hebben we meer duidelijkheid en helaas hebben wij als Raad van Bestuur moeten besluiten te stoppen met het project Equipe Mont Ventoux in zijn huidige vorm. Er zal geen nieuwe editie van de Equipe meer komen op de manier zoals we die de afgelopen acht jaar hebben gekend. Dus ook geen beklimming meer van de Mont Ventoux in Frankrijk.

Ook wij vinden dat een moeilijk besluit. Koraal heeft met de Equipe Mont Ventoux mooie momenten beleefd. Voor veel jongeren heeft het meedoen aan de Equipe echt betekenis gehad. Echter, meedoen aan de Equipe Mont Ventoux is een vorm van behandeling, zoals Koraal verschillende vormen van behandeling kent. Het vraagt altijd om een zorgvuldige afweging welke behandeling wordt gekozen en hoe Koraal haar middelen inzet. De kortingen op de jeugdhulp drukken behoorlijk op de begroting van Koraal. We hebben helaas moeten concluderen dat de Equipe Mont Ventoux in de huidige vorm als behandeling te duur wordt.

We willen echter het goede van de Equipe Mont Ventoux graag behouden en jongeren een (sport)programma blijven bieden waarin de kernelementen van de Equipe overeind blijven. Te weten: sportief bezig zijn, bewegen, je grenzen verkennen, een gezonde leefstijl en het leggen van (nieuwe) sociale contacten. Hoe we daaraan vorm zullen geven, is voor de komende tijd onderwerp van onderzoek en gesprek.  We nemen daarin ook de behoeften van de verschillende Koraal-regio’s mee.

Namens de Raad van Bestuur,

Ingrid Widdershoven