Onderzoek EMV onderbouwt onderbuikgevoel 21 Jan 2019

De effecten van Equipe Mont Ventoux, onderzoek onderbouwt onderbuikgevoel.

Jongeren met een beperking aanmoedigen om meer te bewegen, mentaal te ontspannen en te werken aan hun persoonlijke en sociale ontwikkeling. Dat stond Koraal voor ogen bij de start van het project Equipe Mont Ventoux (EMV). Het begon allemaal in 2012, als proef, met 19 jongeren van Gastenhof. De eerste ervaringen waren zo positief dat het project een vervolg kreeg en andere partijen gretig aansloten. Met als resultaat dat op 25 juni 2018, 400 deelnemers aan de voet van de Mont Ventoux stonden, afkomstig van 11 verschillende organisaties uit Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. 

Maar wat doet het regelmatig sporten met de gedragsproblematiek? Laten jongeren minder gedragsproblemen zien? Werkt de methodiek voor de doelgroep en hun omgeving? En is de meerwaarde groot genoeg om standaard in behandelprogramma’s op te nemen? Om daar achter te komen startten Koraal en Gelderse zorgcollega Pluryn een onderzoek onder cliënten, hun ouders, buddies, trainers en groepsleiders. Aan het onderzoekt werkten vanuit Koraal onder meer Hank van Geffen en Xavier Moonen mee. Evelien Poelen, senior onderzoeker bij Pluryn en zelf fervent fietser, leidde het onderzoek. Inmiddels is het onderzoeksrapport opgeleverd. Hoog tijd om de resultaten onder de loep te nemen.

Een bijzonder project, in meerdere opzichten
‘Equipe Mont Ventoux is een bijzonder project’, vertelt Evelien Poelen. ‘Koraal heeft het ontwikkeld vanuit
de overtuiging dat samen werken aan een sportief doel positieve effecten heeft op jongeren met een licht verstandelijke beperking. Vanuit het geloof dat je met doorzettingsvermogen en elkaar helpen, veel kunt bereiken. EMV gaat uit van de kracht en de mogelijkheden van jongeren. Problemen en belemmeringen worden even aan de kant geschoven. Deelnemers worden aangemoedigd, krijgen individuele aandacht, respect en vertrouwen. Iedereen is gelijk, er zijn geen vooroordelen. Daarom zijn er ook nauwelijks selectiecriteria, want iedereen moet een kans krijgen. We doen het samen, stapje voor stapje, en we komen allemaal boven, dat is het uitgangspunt. Fouten maken mag, plezier maken staat centraal.’

Het onderzoek: interviews en vragenlijsten
‘Om een beeld te krijgen van de effecten startten we in 2014 met het interviewen van jongeren en buddies die dat jaar voor het eerst deelnamen aan EMV. Ook spraken we met een woonbegeleider, omdat die natuurlijk als geen ander kan zien wat zo’n traject met een jongere doet. Tijdens de interviews kwam naar voren dat de jongeren zelfstandiger waren geworden, meer zelfvertrouwen hadden gekregen en dat hun doorzettingsvermogen erop vooruit was gegaan. Sociale contacten met leeftijdsgenoten waren toegenomen en ook het contact met de ouders was geïntensiveerd. Uit dossieronderzoek bleek bovendien dat de verbale agressie was afgenomen. Op basis daarvan maakten we de keuze om te starten met een bescheiden onderzoek waarin we drie aspecten zouden meten: zelfstandigheid, sociale competenties en probleemgedrag. Dat deden we aan de hand van gestandaardiseerde vragenlijsten, die deelnemers vóór de beklimming, meteen erna en vier maanden later moesten invullen.’

De resultaten van Equipe Mont Ventoux
‘Wat het meest in het oog springt is de unaniem positieve beoordeling van EMV. Bijna alle onderdelen van het cliënttevredenheidsonderzoek krijgen van de jongeren het predikaat ‘goed’. Aan de orde kwamen o.a. het contact met buddies en trainers, hun deskundigheid en de informatieverstrekking. Het onderzoek bevestigt dat deelname aan EMV een positief effect heeft op het zelfvertrouwen. De groep jongeren met een hoog zelfvertrouwen werd bij elk meetmoment groter. Ook hun sociale vaardigheden verbeterden zichtbaar. Dat geldt vooral voor het accepteren en aanbieden van hulp en het accepteren van autoriteit
en regels. Wat betreft gedragsproblemen is er over de hele groep geen sterk verschil zichtbaar. Er is echter een kleine groep die wél verbetering laat zien. En die groep is groter dan de groep die in het algemeen in
de zorg verbeterd gedrag vertoont.’

Publicaties
Wil je meer lezen over het onderzoek en de resultaten die het opleverde? Dat kan! We hebben een aantal handige publicaties voor je gemaakt die je hier kunt downloaden. 

 Koraal Equipe Mont Ventoux, onderzoek naar effecten en feiten op een rij
 Koraal Equipe Mont Ventoux, effecten artikel
 Koraal Equipe Mont Ventoux, effecten totaal
 Koraal Equipe Mont Ventoux, feiten op een rij