Ons doel

Op je eigen manier meedoen in de samenleving. Daar staat Koraal voor. Samen kijken we welke ondersteuning onze cliënten en leerlingen daarvoor nodig hebben. Dat kan behandeling en zorg zijn, de juiste school of de begeleiding naar passende dagbesteding of werk. Maar we doen meer...

Meedoen in de samenleving betekent bij Koraal ook gezond en actief bezig zijn. Daarom bieden wij onze cliënten en leerlingen verschillende sportactiviteiten aan en werken we samen aan een gezonde leefstijl. Equipe Mont Ventoux is een van de sportactiviteiten die wij binnen Koraal hebben ontwikkeld en onze cliënten, leerlingen en medewerkers aanbieden.

Met Equipe Mont Ventoux wil Koraal jongeren met een (licht) verstandelijke en/of lichamelijke beperking aanmoedigen om meer te bewegen, mentaal te ontspannen én te werken aan hun persoonlijke en sociale ontwikkeling.‚Äč

Koraal heeft aan het Mont Ventoux - project een aantal doelstellingen verbonden. We zetten ze hier puntsgewijs op een rij:

  • de jongeren bewegen meer, gaan bewuster met hun voeding om en leven zo gezonder;
  • ze horen ergens bij en zijn daar trots op;
  • ze leren omgaan met tegenslagen en met weer opnieuw beginnen;
  • ze ervaren successen waardoor hun gevoel van eigenwaarde groeit;
  • hun sociale netwerk wordt groter: ze fietsen met elkaar en met buddy’s die ze kennen, maar komen ook in contact met nieuwe mensen.  

Onderzoek
In samenwerking met Gelderse zorgcollega Pluryn vindt een onderzoek plaats naar de effecten van de Equipe Mont Ventoux op de deelnemende jongeren. Wat doet het regelmatig sporten met de gedragsproblematiek? Laten de jongeren bijvoorbeeld minder gedragsproblemen zien? Zijn er aanpassingen in het medicijngebruik? Werkt deze methodiek voor de doelgroep en hun omgeving? En is de meerwaarde groot genoeg om standaard in behandelprogramma’s op te nemen?

Aan het onderzoek werkt onder meer Xavier Moonen mee. Hij is als beleidsadviseur verbonden aan Koraal en bijzonder hoogleraar Kennisontwikkeling over Jeugdigen en Jongvolwassenen met Licht Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen aan de Universiteit van Amsterdam.